Λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς τομές με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και video. Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με στόχο την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής της πορείας, κατέστη εφικτό όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή, αλλά και να γεννηθεί μία εξ ολοκλήρου νέα ιατρική εξειδίκευση, αυτή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Με τη συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη και την αυξανόμενη επιδεξιότητα και εξοικείωση των χειρουργών, η λαπαροσκοπική χειρουργική θα μπορεί στο μέλλον να δίνει λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα ιατρικά προβλήματα.

 

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι τα εξής:

 

  • Ελάχιστο τραύμα και μετεγχειρητικός πόνος
  • Η μικρότερη δυνατή μετεγχειρητική νοσηλεία
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Ταχύτατη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία