Η Κλινική μπορεί να διαθέσει ασθενοφόρο για τη μεταφορά ασθενών από και προς την Κλινική.

Υπάρχει συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ, κλπ) με ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η διοίκηση της Κλινικής, είναι στη διάθεση ασθενών και επισκεπτών για οποιοδήποτε πρόβλημά τους.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

 

Οι ώρες επισκεπτηρίου είναι:

 

Aπό τις 12:00-14:00 και από τις 18:00-20:00 καθημερινά.
Από τις 12:00-12:30 και από τις 17:00-17:30 καθημερινά για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

 

Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία περισσοτέρων του ενός επισκεπτών για κάθε ασθενή.

 

Συγχρόνως κατά τη διάρκεια παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και των ιατρικών επισκέψεων οι συνοδοί και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους θαλάμους της κλινικής.