Η κλινική διαθέτει ISO 9001:2015 διαχείρισης και πιστοποίησης ποιότητας με αριθμό καταχώρησης πιστοποιητικού 506878 QM08, όπως και HACCP 22000:2005 διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με αριθμό καταχώρησης πιστοποιητικού 30550232 FSMS.