Το Ουρολογικό Τμήμα της Κλινικής ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Π.Ε. είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος σε άνδρες και γυναίκες.

 

 

 

Τα επιμέρους ειδικά τμήματα περιλαμβάνουν:

 

 • Γενικής Ουρολογίας
 • Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας
 • Χειρουργικής Ογκολογικής Ουρολογίας
 • Ενδοουρολογίας με Laser
 • Νευροουρολογίας (ακράτεια ούρων, νευρογενής κύστη)
 • Γυναικολογικής Ουρολογίας (ακράτεια ούρων, συχνές κυστίτιδες, κατακράτηση ούρων, σύνδρομο ουρήθρας, διάμεση κυστίτιδα, συχνουρία - νυκτουρία, εκκόλπωμα ουρήθρας, ουρητηροκολπικό - κυστεοκολπικό συρίγγιο)
 • Ανδρολογίας (υπογονιμότητας - στυτικής δυσλειτουργίας)
 • Μεταβολικού ελέγχου της Λιθίασης

 

 

Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο

 

Στο εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις - πράξεις

 

 • Υπερηχογράφημα νεφρών - ουροδόχου κύστης - προστάτη
 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη
 • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία προστάτη
 • Διαδερμική νεφροστομία
 • Διαδερμική παρακέντηση νεφρικών κύστεων
 • Ουροδυναμικός έλεγχος
 • Ουρηθροκυστεοσκόπηση (για τη διερεύνηση αιματουρίας, συχνών ουρολοιμώξεων, στενωμάτων ουρήθρας - αυχένα κύστης)

 

 

Χειρουργικές Ουρολογικές - Ουρογυναικολογικές επεμβάσεις

 

 

 • Διουρηθρική προστατεκτομή (TURIS)
 • Ενδοσκοπικής Λιθοτριψίας με Laser
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου νεφρού και ουρητήρα (νεφρεκτομή - νεφροουρητηρεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου κύστης (ενδοσκοπική αφαίρεση όγκου κύστης, ριζική κυστεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη (Ριζική προστατεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου όρχι (Υψηλή ορχεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου πέους (μερική - ολική πεεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη (ανοικτή - ενδοσκοπική προστατεκτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση λιθίασης (ενδοσκοπική λιθοτριψία λίθων ουρητήρα και ουροδόχου κύστης με Laser ή/και μηχανικό λιθοτρίπτη)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ακράτειας ούρων (Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης - TVT / Male Sling)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ουρητηροκολπικών-κυστεοκολπικών συριγγίων, εκκολπωμάτων γυναικείας ουρήθρας)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση συνδρόμου πυελοουρητηρικής συμβολής (πυελοπλαστική).
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων αυχένα κύστης και ουρήθρας (αυχενοτομή - οπτική ουρηθροτομή)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση υπογονιμότητας (Απολίνωση σπερματικών φλεβών σε Κιρσοκήλη)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας (επεμβάσεις σε κάμψη πέους-νόσου Peyronie)
 • Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων γεννητικών οργάνων άνδρα (υδροκήλης, φίμωσης, γάγγραινας Fournier, βραχύ χαλινού)
 • Αισθητικές επεμβάσεις πέους (επιμήκυνση πέους)