Η κλινική Ασκληπιείο Λάρισας ΕΠΕ λειτουργεί από το 2008 στο κέντρο της Λάρισας ως χειρουργική κλινική. Σκοπός της ίδρυσης του Ασκληπιείου είναι η δημιουργία και η λειτουργία ενός σύγχρονου ιατρικού κέντρου στην πόλη της Λάρισας, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ολόκληρης της Θεσσαλίας.

 

Διαθέτει τμήματα οφθαλμολογικής χειρουργικής, λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ουρολογικής χειρουργικής, ορθοπεδικής - αρθροσκοπικής χειρουργικής, τμήμα ενδοσκοπίσεων, φυσικής ιατρικής, πλαστικής και γενικής χειρουργικής.

 

Επίσης λειτουργεί ακτινολογικό τμήμα καθώς και εξωτερικά ιατρεία.

 

Στη κλινική δίνουμε έμφαση στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος, γι’ αυτό επιλέγουμε τα στελέχη μας με αυστηρότατα κριτήρια και επενδύουμε σε αυτά. Έτσι, σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό του Ασκληπιείου αποτελείται από διακεκριμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και τεχνικό – βοηθητικό προσωπικό.

 

Η Εμπειρία μας στο χώρο της υγείας, η στελέχωση με έμπειρο και άρτιο εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

Η κλινική είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 σύστημα διαχείρισης και πιστοποίησης ποιότητας, όπως και με HACCP 22000:2005 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.